پايان نامه ها
 پست الكترونيك
   كتابخانه مركزي
  

ارتباط با ما

 

جستجو
 
چکیده پایان نامه ها، طرحها و مقالات
پایگاه استنادی علوم جهان اسلامامور پايان نامه

دانلود فايل هاي مربوط به امور پايان نامه 


عنوان فرم


     PDF

   
   
ليست مجلات جعلي جديد:
آخرين تغييرات در وب سايت درج شده در سه فايل فوق بررسي شود.
   

 توصيه به دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي و تخصصي
DOC
 
 شرايط اختصاص نمره به مقالات
DOC

 راهنماي نگارش پايان نامه(پروپوزال) 
DOC

DOC
PDF

DOC
PDF

 فرم طرح تحقيق Proposal-درخواست تصويب موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي

 فرم الف 
DOC
PDF

 فرم ب  
DOC
PDF

 فرم آمادگي دفاع از پايان نامه (pdf)  
DOC

 چك ليست نگارش پايان نامه    
DOC
PDF

 مراحل برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد   
DOC
PDF

 فرم نمره مقاله پايان نامه دكتري تخصصي

 فرم نمره مقاله پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي   

 
 جدول امتياز دهي نمره مقالات مستخرج شده از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد
 

 فرم حضور در جلسه دفاع  از پايان نامه كارشناسي ارشد  
DOC

 جدول درجه بندي نمرات دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري  (pdf)  
DOC

 تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه(doc)  
PDF

 تصويب نامه فارسي-ورودي هاي 94 و قبل از آن
PDF
 
 تصويب نامه فارسي-ورودي هاي 95و بعداز آن

 تصويب نامه انگليسي 
PDF

 فرم تحويل نسخه هاي پايان نامه
DOC

آرم دانشگاه آزاد اسلامي 

آرم انگليسي دانشگاه  
DOC
PDF
  نحوه نگارش و تدوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد زبان فرانسه
DOC
 PDF

 

دستورالعمل داخلي پايان نامه هاي مربوط به ترجمه كتاب (ويژه دانشجويان ارشد مترجمي زبان انگليسي)

فرم گزارش پيشرفت كار شش ماهه پايان نامه-ورودي هاي 94 و قبل از آن
DOC
 
فرم گزارش پيشرفت كار شش ماهه پايان نامه-ورودي هاي 95و بعد از آن

نام صحيح دانشگاه در مقالات
 
فرم درخواست مهلت مقاله
 
 PDF 
 
فرم ارزيابي درجه قابل كسب مقاله در جلسه دفاع(در شرايط عدم ارسال مقاله) ورودي 95 به بعد
 

تذكر:چنانچه دانشجو پس از دفاع و پيش از فارغ التحصيلي و صدور مدرك تحصيلي خود گواهي معتبر پذيرش قطعي ( با تاييد پرداخت هزينه چاپ از طرف مجله و ذكر شماره جلد مجله ) يا چاپ مقاله معتبر داخلي يا بين المللي متناسب با رشته مربوط (ISI داراي ضريب تاثير يا مجلات دانشگاه آزاد اسلامي داراي نمايه ESCI يا Scopus يا Pubmed براي رشته هاي غير علوم انساني و هنر و علمي پژوهشي وزارتين براي رشته هاي علوم انساني و هنر) را ارائه نمايد. با تكميل فرم ارزيابي مقاله در سامانه پژوهشي و تاييد معاونت پژوهشي درجه كسب شده در جلسه دفاع مي تواند به يك درجه بالاتر ارتقاء يابد. در اين شرايط در صورت گذشت بيش از 6 ماه از تاريخ دفاع(درصورت نداشتن مشكل نظام وظيفه)، دانشجو بايد فرم درخواست مهلت مقاله را تكميل و به كارشناس پژوهشي تحويل دهد.

شرايط امتيازدهي به مقالات كه در سايت معاونت پژوهشي، بخش دانشجويات تحصيلات تكميلي قرار داده شده، بايد دقيقاً رعايت شود. 

 
 
فرم روند اخذ كد اخلاق در پژوهش پايان نامه هاي دانشجوئي و طرح هاي تحقيقاتي

 
 
 
چك ليست بررسي طرح پژوهشي
 
 
 
 
فرم درخواست كد اخلاق در پژوهش هاي  زيست پزشكي- پايان‌نامه/ طرح پژوهشي
 


 
فرمهاي دانشجويان دكتري تخصصي
 
رديف
عنوان
1
2
3
4
5
6
 7
8
9
10
11
12

13

براي باز كردن فايل هاي (PDF) از نرم افزار Adobe Acrobat Reader استفاده كنيد.

اطلاعيه ها
 
 مدارك لازم جهت اخذ كد:

1-    پروپوزال تاييد شده توسط گروه مربوطه

 

2-    فرم الف امضا شده(پرينت شده از سامانه پژوهشي)

 

3-    پيشينه ايرانداك با تاييد مدير گروه و استاد راهنما

 

4-    تاييديه اصالت سنج پروپوزال بر روي برگه پيشينه ايرانداك (آقاي صالحي اتاق 313 )

 

5-    تاييديه حضوردر كارگاه فرآيندهاي پژوهشي

 
 دانشجو موظف است از تاريخ تصويب پروپوزال هر شش ماه يكبار٬ فرم "گزارش پيشرفت شش ماهه پايان نامه" را به دفتر كارشناس پژوهشي تحويل دهد.
 
 
مدارك لازم جهت ثبت زمان دفاع:
 

1- تكميل و امضاء فرم آمادگي دفاع توسط اساتيد راهنما، مشاور، داور و مدير گروه

2- فرم ب امضا شده (پرينت شده از سامانه پژوهشي)

3- گزارش پيشرفت كار شش ماهه

4- فرم شركت در سه جلسه دفاع

5- تاييديه حضور در كارگاه فرآيندهاي پژوهشي

6- تاييديه اصالت سنج پايان نامه

 جهت اخذ مجوز براي دفاع پايان نامه بايد 6 ماه از تاريخ تصويب پروپوزال گذشته باشد.
 
 
 

مسئول امور پايان نامه و كد دهي

خانم آبرويي

تلفن داخلي : 2573

كارشناس پژوهشي رشته هاي:

·              آموزش زبان  انگليسي

·              مترجمي زبان انگليسي

·              زبان شناسي همگاني

·              زبان و ادبيات فرانسه

·              فلسفه هنر

·              مهندسي معماري

·              مهندسي كامپيوتر نرم افزار 

·              مهندسي برق (كليه گرايش ها)

خانم سامي

ساختمان اداري انديشه طبقه سوم-حوزه معاونت پژوهشي- اتاق 333

تلفن داخلي: 2567

كارشناس پژوهشي رشته هاي:

·              روانشناسي (كليه گرايش ها)

·              مديريت و برنامه ريزي آموزشي

·              علوم تربيتي (كليه گرايش ها)

·              فلسفه تعليم و تربيت

·              آموزش و بهسازي منابع انساني

·              تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش (كليه گرايش ها)

خانم سعادت 

دانشكده علوم تربيتي

تلفن داخلي: 2314

كارشناس پژوهشي رشته هاي:

·              حقوق (كليه گرايش ها)

·              حسابداري   

·              علوم اقتصادي

·              الهيات و معارف اسلامي(كليه گرايش ها)

·              روابط بين الملل 

خانم تاجي

دانشكده علوم انساني

 تلفن داخلي: 2602

كارشناس پژوهشي رشته هاي:

·              مهندسي كشاورزي (كليه گرايش ها)

·              زمين شناسي (كليه گرايش ها)

·              شيمي دارويي

·              رياضي(كليه گرايش ها)

·              علوم و مهندسي صنايع غذايي(كليه گرايش ها)

·              محيط زيست(كليه گرايش ها)

خانم عكاشه 

دانشكده كشاورزي

تلفن داخلي: 2243

كارشناس پژوهشي رشته هاي:

·              مديريت دولتي(كليه گرايش ها)

·              مديريت اجرايي

·              مديريت آموزشي

·              مديريت و برنامه ريزي فرهنگي

·              امور فرهنگي (كليه گرايش ها)

آقاي اميني

دانشكده مديريت

تلفن داخلي: 2570

كارشناس پژوهشي رشته هاي:

·              آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي(كليه گرايش ها)

·              تربيت بدني وعلوم ورزشي (كليه گرايش ها)

·              فيزيولوژي ورزشي(كليه گرايش ها)

·              مديريت ورزشي (كليه گرايش ها)

خانم بلوچستاني

دانشكده تربيت بدني

تلفن داخلي: 2387

كارشناس پژوهشي رشته هاي:

·              مهندسي عمران(كليه گرايش ها) 

خانم آبرويي 

ساختمان اداري انديشه-طبقه سوم-حوزه معاونت پژوهشي- اتاق 316

تلفن داخلي: 2573                                                      

كارشناس پژوهشي رشته هاي:

·              دندانپزشكي

·              پرستاري

خانم لطيفي

دانشكده دندانپزشكي

تلفن داخلي: 2154


 
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ آذر
سامانه ها
اوقات شرعی
تعداد بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 8 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 113 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 4574778 تعداد کاربران بر خط 27 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
Design by:Alireza Salehi
Powered by DorsaPortal