پايان نامه ها
 پست الكترونيك
   كتابخانه مركزي
  

ارتباط با ما

 

جستجو
 
چکیده پایان نامه ها، طرحها و مقالات
پایگاه استنادی علوم جهان اسلامامور پايان نامه

دانلود فايل هاي مربوط به امور پايان نامه 


عنوان فرم


     PDF

   
   
   

 توصيه به دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي و تخصصي
DOC
 
 شرايط اختصاص نمره به مقالات
DOC

 راهنماي نگارش پايان نامه(پروپوزال) 
DOC

DOC
PDF

DOC
PDF

 فرم طرح تحقيق Proposal-درخواست تصويب موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي

 فرم الف 
DOC
PDF

 فرم ب  
DOC
PDF

 فرم آمادگي دفاع از پايان نامه (pdf)  
DOC

 چك ليست نگارش پايان نامه    
DOC
PDF

 مراحل برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد   
DOC
PDF

 فرم نمره مقاله پايان نامه دكتري تخصصي

 فرم نمره مقاله پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي   

 
 جدول امتياز دهي نمره مقالات مستخرج شده از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد
 

 فرم حضور در جلسه دفاع  از پايان نامه كارشناسي ارشد  

 جدول درجه بندي نمرات دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري  (pdf)  
DOC

 تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه(doc)  
PDF

 تصويب نامه فارسي-ورودي هاي 94 و قبل از آن
PDF
 
 تصويب نامه فارسي-ورودي هاي 95و بعداز آن

 تصويب نامه انگليسي 
PDF

 فرم تحويل نسخه هاي پايان نامه
DOC

آرم دانشگاه آزاد اسلامي 

آرم انگليسي دانشگاه  
DOC
PDF
  نحوه نگارش و تدوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد زبان فرانسه
DOC
 PDF

 

دستورالعمل داخلي پايان نامه هاي مربوط به ترجمه كتاب (ويژه دانشجويان ارشد مترجمي زبان انگليسي)

فرم گزارش پيشرفت كار شش ماهه پايان نامه-ورودي هاي 94 و قبل از آن
DOC
 
فرم گزارش پيشرفت كار شش ماهه پايان نامه-ورودي هاي 95و بعد از آن

نام صحيح دانشگاه در مقالات
 
فرم درخواست مهلت مقاله
 
 PDF 
 
فرم ارزيابي درجه قابل كسب مقاله در جلسه دفاع(در شرايط عدم ارسال مقاله) ورودي 95 به بعد
 

تذكر:چنانچه دانشجو پس از دفاع و پيش از فارغ التحصيلي و صدور مدرك تحصيلي خود گواهي معتبر پذيرش قطعي ( با تاييد پرداخت هزينه چاپ از طرف مجله و ذكر شماره جلد مجله ) يا چاپ مقاله معتبر داخلي يا بين المللي متناسب با رشته مربوط (ISI داراي ضريب تاثير يا مجلات دانشگاه آزاد اسلامي داراي نمايه ESCI يا Scopus يا Pubmed براي رشته هاي غير علوم انساني و هنر و علمي پژوهشي وزارتين براي رشته هاي علوم انساني و هنر) را ارائه نمايد. با تكميل فرم ارزيابي مقاله در سامانه پژوهشي و تاييد معاونت پژوهشي درجه كسب شده در جلسه دفاع مي تواند به يك درجه بالاتر ارتقاء يابد. در اين شرايط در صورت گذشت بيش از 6 ماه از تاريخ دفاع(درصورت نداشتن مشكل نظام وظيفه)، دانشجو بايد فرم درخواست مهلت مقاله را تكميل و به كارشناس پژوهشي تحويل دهد.

شرايط امتيازدهي به مقالات كه در سايت معاونت پژوهشي، بخش دانشجويات تحصيلات تكميلي قرار داده شده، بايد دقيقاً رعايت شود. 


 
فرمهاي دانشجويان دكتري تخصصي
 
رديف
عنوان
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 11

براي باز كردن فايل هاي (PDF) از نرم افزار Adobe Acrobat Reader استفاده كنيد.

اطلاعيه ها
 

"قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي و دكتري تخصصي كه در ترم جاري (نيمسال اول 97- 96) قصد دفاع از پايان نامه دارند: تا تاريخ 09/10/96 فرصت دارند پايان نامه آماده به دفاع خود را به گروه تحويل داده و حداكثر تا تاريخ 07/11/96 اجازه برگزاري جلسه دفاع دارند."

 

 
 مدارك لازم جهت اخذ كد:

1- پروپوزال تاييد شده توسط گروه مربوطه

2- فرم الف امضا شده(پرينت شده از سامانه پژوهشي)

3- پيشينه ايرانداك با تاييد مدير گروه و استاد راهنما

4- تاييديه اصالت سنج پروپوزال بر روي برگه پيشينه ايرانداك (آقاي دشتي اتاق 307 )

5- تاييديه حضور در كارگاه فرآيندهاي پژوهشي

 
دانشجو موظف است از تاريخ تصويب پروپوزال هر شش ماه يكبار٬ فرم "گزارش پيشرفت شش ماهه پايان نامه" را به دفتر كارشناس پژوهشي تحويل دهد.
 
 
 
مدارك لازم جهت ثبت زمان دفاع:
 

1- تكميل و امضاء فرم آمادگي دفاع توسط اساتيد راهنما، مشاور، داور و مدير گروه

2- فرم ب امضا شده (پرينت شده از سامانه پژوهشي)

3- گزارش پيشرفت كار شش ماهه

4- فرم شركت در سه جلسه دفاع

5- تاييديه حضور در كارگاه فرآيندهاي پژوهشي

6- تاييديه اصالت سنج پايان نامه

 جهت اخذ مجوز براي دفاع پايان نامه بايد 6 ماه از تاريخ تصويب پروپوزال گذشته باشد.
 
 

دانشجويان كارشناسي ارشد

جهت دريافت گواهي كارگاه هاي مقاله نويسي و فرآيندهاي پژوهشي به كارشناسان پژوهشي مربوطه مراجعه نمايند.

 

كارشناس پژوهشي رشته هاي:

 

 مسئول امور پايان نامه و كد دهي: خانم آبرويي            
 تلفن داخلي : 2573

·         ارشد آموزش زبان  انگليسي

·         ارشد مترجمي زبان انگليسي

·         ارشد زبان شناسي همگاني

·         ارشد  زبان و ادبيات فرانسه

·         ارشد مهندسي معماري

·         دكتري تخصصي آموزش زبان انگليسي

 

ساختمان اداري انديشه –طبقه سوم-حوزه معاونت پژوهشي  اتاق 320- خانم سامي

تلفن داخلي: 2567

كارشناس پژوهشي رشته هاي:

 

·         ارشد روانشناسي باليني

·         ارشد روانشناسي عمومي

·         ارشد مديريت و برنامه ريزي آموزشي

·         دكتري تخصصي روانشناسي تربيتي

·         دكتري تخصصي روانشناسي عمومي

 

دانشكده علوم تربيتي- خانم اسماعيلييان                                              

تلفن داخلي: 2314

كارشناس پژوهشي رشته هاي:

 

·         ارشد حقوق جزا    

·         ارشد حقوق خصوصي  

·         ارشد حسابداري   

·         ارشد اقتصاد   

·         ارشد فقه و الهيات

·         دكتري تخصصي الهيات و معارف اسلامي( فقه و حقوق اسلامي) 

·         دكتري تخصصي الهيات و معارف اسلامي( فلسفه و كلام اسلامي)  

·         دكتري تخصصي كلام  

·         دكتري تخصصي حقوق عمومي 

·         دكتري تخصصي حقوق بين الملل عمومي   

·         دكتري تخصصي حقوق كيفري و جرم شناسي 

·         دكتري تخصصي روابط بين الملل 

·         دكتري تخصصي حسابداري  

·         دكتري تخصصي اقتصاد

 

دانشكده علوم انساني-آقاي قضاوي                                                                         

تلفن داخلي: 2602

كارشناس پژوهشي رشته هاي :

 

·         ارشد كشاورزي (كليه گرايش ها)

·         دكتري تخصصي كشاورزي(كليه گرايش ها)

 

دانشكده كشاورزي -خانم عكاشه                                                                              

تلفن داخلي: 2243

كارشناس پژوهشي رشته هاي:

 

·         ارشد مديريت دولتي

·         ارشد مديريت اجرايي

·         ارشد مديريت و برنامه ريزي فرهنگي

·         دكتري تخصصي مديريت دولتي  

·         دكتري تخصصي مديريت و برنامه ريزي فرهنگي

 

ساختمان اداري انديشه-طبقه سوم-حوزه معاونت پژوهشي اتاق 320خانم پيرايش

تلفن داخلي: 2570

كارشناس پژوهشي رشته هاي فني:

 

·         ارشد مهندسي برق قدرت  

·         ارشد مهندسي كامپيوتر نرم افزار   

·         ارشد مهندسي عمران(راه و ترابري، زلزله، مديريت ساخت)

·         دكتري تخصصي مهندسي عمران(خاك-سازه)

 

ساختمان اداري انديشه-طبقه سوم-حوزه معاونت پژوهشي اتاق 320-خانم تاجي    

تلفن داخلي: 2572

كارشناس پژوهشي رشته هاي:

 

      ارشد تربيت بدني (كليه گرايش ها)

 

دانشكده تربيت بدني- خانم بلوچستاني                                                                           

تلفن داخلي: 2364

كارشناس پژوهشي رشته هاي:

 

·         ارشد زمين شناسي

·         ارشد رياضي

 

دانشكده علوم پايه-خانم آبرويي                                                                                

تلفن داخلي: 2137

كارشناس پژوهشي رشته هاي :

 

·         دكتري حرفه اي دندانپزشكي

·         دكتري تخصصي دندانپزشكي

 

دانشكده دندانپزشكي– سركار خانم لطيفي                                                              

تلفن داخلي: 2131

كارشناس پژوهشي ارشد پرستاري

 

دانشكده پرستاري-خانم غفراني                                                                              

تلفن داخلي: 2118


 
۱۳۹۷ اول مهر
سامانه ها
اوقات شرعی
تعداد بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 10 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 178 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 4565770 تعداد کاربران بر خط 106 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
Design by:Alireza Salehi
Powered by DorsaPortal