معاونت پژوهش و فناوری
فرم های اعضای هیات علمی
فایل اطلاعات کرسی‌های ترویجی

EXCEL

 
نامه درخواست صدور گواهی شرکت در کرسی های ترویجی

DOC

 
طرح نامه ویژۀ کرسی‌های ترویجی

DOC

 
مدارک مورد نیاز کرسی ترویجی

DOC

 
فرم اعلام تسویه حساب با استاد راهنمای اول دکتری پژوهش محور   PDF
 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی    PDF

فرم بررسی و ارزیابی شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های خارج از کشور

DOC

PDF

فرم بررسی و ارزیابی ماموریت مطالعاتی اعضای هیات علمی در دانشگاه های خارج از کشور، صنعت و جامعه

DOC

PDF

فرم پژوهشگر برتر مراسم هفته پژوهش سال 1398

DOC

PDF

فرم الف - شناسنامه طرحهای پژوهشی

DOC

PDF

فرم صفر- پیشنهاد طرح پژوهشی

DOC

PDF

فرم یک - قرارداد طرح پژوهشی

DOC

PDF

فرم گزارش پیشرفت کار طرح پژوهشی

DOC

PDF

فرم چهار- فرم تعهدنامه حق التشویق مقاله

DOC

PDF

فرم درخواست شرکت اعضای هیات علمی در سمینارهای علمی خارج از کشور

DOC

PDF

فرم درخواست مجوز و شرکت اعضای هیات علمی در سمینارهای علمی داخل کشور

DOC

PDF

فرم درخواست و اخذ مجوز شرکت اعضاء هیأت علمی در کارگاه های داخلی

DOC

PDF

فرم تعهد برگزاری کلاس های درسی در زمان شرکت در کنفرانس های خارج

DOC

PDF

فرمهای گزارش نامه ارتقاء

DOC

PDF

فرم قرارداد اعضای هیات علمی به واحدهای خارج از کشور

DOC

PDF

فرم نوع تعامل ایجاد شده با اساتید دانشگاههای مختلف جهان، هنگام شرکت در کنفرانس های خارج از کشور

DOC

PDF

مقاله پذیرش یا چاپ شده مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد (جهت پرداخت یک دوم پایانی حق التدریس پایان نامه)

DOC

PDF

مقاله پذیرش یا چاپ شده مستخرج از پایان نامه دکتری تخصصی(جهت پرداخت یک دوم پایانی حق التدریس پایان نامه)

DOC

PDF

فرم مقالات جهت افزایش ظرفیت راهنمایی پایان نامه

DOC

PDF

فرم گزارش تعهدات و هزینه کرد پژوهانه

DOC

PDF

قرارداد اعطای پژوهانه به اعضای هیئت علمی

DOC

PDF

راهنمای تکمیل فرم پژوهانه

DOC

PDF

فرم درخواست پژوهانه 1401

DOC

PDF

فرم درخواست پژوهشگر برتر (جشنواره فرهیختگان)

DOC

PDF

فرمهای مربوط به طرح ها


RAR

تاریخ به روز رسانی:
1401/05/02
تعداد بازدید:
2057
طراحی و توسعه در اداره وبومتریک و امور وب سایتهای دانشگاه - کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) می باشد.
Powered by DorsaPortal